Страница пермещена по адресу http://dwweb.ru/page/html/026_kak_sdelat_zagolovok_v_html.html